เสวนาประกอบการแสดง “ตลกจำอวด-สวดคฤหัสถ์”

สโมสรศิลปวัฒนธรรมเสวนา “ตลกจำอวด-สวดคฤหัสถ์” โดย ชนะ ชำนิราชกิจ, เอนก นาวิกมูล, ไอยเรศ งามแฉล้ม และชาวคณะมหาเทพบันเทิงศิลป์ วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานหนังสือพิมพ์ข่าวสด

ช่วงที่ 2 ชมการแสดงของชาวคณะมหาเทพบันเทิงศิลป์