หมอบรัดเลย์ : นายแพทย์ – นักหนังสือพิมพ์ ผู้สร้าง “มีเดียใหม่” ในสยาม

สโมสรศิลปวัฒนธรรมเสวนา หมอบรัดเลย์ : นายแพทย์ – นักหนังสือพิมพ์ ผู้สร้าง “มีเดียใหม่” ในสยาม โดย นายแพทย์คทาวุธ โลกาพัฒนา, ปรามินทร์ เครือทอง และ ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์ ดำเนินการเสวนา วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องโถงมติชนอคาเดมี

ชมเสวนาช่วงที่ 2