ทองที่หุ้มเจดีย์ชเวดากอง ไม่มีหลักฐานว่ามาจาก กรุงศรีอยุธยา!!!! โดย ศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์

ทองที่หุ้มเจดีย์ชเวดากอง ไม่มีหลักฐานว่ามาจาก กรุงศรีอยุธยา!!!! โดย ศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ จากงานเสวนา “พม่ารบไทย มุมมองหลากมิติจากอดีต-ปัจจุบัน” ณ ห้องประชุม อาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561