ปราบกบฏ โอรสพระเจ้าตากฯ

บันทึกรายการ สโมสรเสวนาศิลปวัฒนธรรม ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 นำเสวนาโดย ปรามินทร์ เครือทอง และ ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์ เป็นผู้ดำเนินรายการ