“อ่านตะวันออก” จาก “คำบอกฝรั่ง”

บันทึกรายการ สโมสรศิลปวัฒนธรรมเสวนา ประจำเดือนธันวาคม 2558 “อ่านตะวันออก” จาก “คำบอกฝรั่ง” ในหนังสือบันทึกอองรี มูโอต์ กับ ราชินีศุภยาลัต

“บันทึกอองรี มูโอต์ บันทึก ที่วิพากษ์วิจารณ์เมืองไทย ในมุมมองต่างๆ และแสดงถึงความมุ่งมั่นในการทำงานของชีวิตคนหนึ่งที่ทำงานอย่างมุ่งมั่น เพราะการเดินทางยุคนั้นลำบาก”
(กรรณิกา จรรย์แสง ผู้แปลบันทึกการเดินทาง ของ อองรี มูโอต์)

“บุคคลในปวศ.พม่าที่คนไทยรู้จักกันดี ข้อเด่นของหนังสือเล่มนี้ คือ เห็นมุมมองต่างๆ เราจะได้เห็นมุมมองดีๆ ของพระนาง”
(สุภัตรา ภูมิประภาส ผู้แปล ราชินีศุภยาลัต)

” มีอะไรหลายอย่างถูกจริต ถ้าอ่านดีๆ ช่วยแก้อคติต่อพม่ากับเขมร และมันส์”
(ชาญวิทย์ เกษตรศิรื)