เธอ? กับตำแหน่ง “นางสาวสยาม” คนสุดท้ายของประเทศ

พิศมัย โชติวุฒิ (ที่มาภาพจากหนังสือ "ดอกไม้ของชาติจากเวทีความงามสู่เวทีชีวิต อัลบั้มชีวิต ๑๓ นางสาวไทยยุคแรก")

“นางสาวสยาม” ถูกจัดประกวดขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2477  เริ่มมีการจัดงานประกวดนางสาวสยามครั้งแรกในงานฉลองรัฐธรรมนูญ จัดขึ้นภายในพระราชอุทยานสราญรมย์ ซึ่งเป็นสโมสรคณะราษฎร

การประกวดนางสาวสยามถูกจัดขึ้น 5 ครั้ง โดยมีผู้ที่ได้รับตำแหน่งโดยใช้ชื่อนางสาวสยาม เพียง 5 คน ก่อนจะมีการเปลี่ยนชื่อจาก “นางสาวสยาม” มาเป็น “นางสาวไทย” โดยการเปลี่ยนแปลงครั้งนั้นเนื่องมาจากมีการเปลี่ยนชื่อประเทศ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่นใด ซึ่งใช้คำว่า “สยาม” ให้ใช้คำว่า “ไทย” แทน การประกวด “นางสาวสยาม” จึงเปลี่ยนมาใช้การประกวด “นางสาวไทย” นับตั้งแต่ พ.ศ. 2482

พิศมัย โชติวุฒิ นางสาวสยามคนสุดท้าย (ที่มาภาพจากหนังสือ “ดอกไม้ของชาติจากเวทีความงามสู่เวทีชีวิต อัลบั้มชีวิต ๑๓ นางสาวไทยยุคแรก”)
พิศมัย โชติวุฒิ นางสาวสยามคนสุดท้าย (ที่มาภาพจากหนังสือ “ดอกไม้ของชาติจากเวทีความงามสู่เวทีชีวิต อัลบั้มชีวิต ๑๓ นางสาวไทยยุคแรก”)

ตำแหน่งนางสาวสยามคนสุดท้ายของประเทศคือ พิศมัย โชติวุฒิ ขณะประกวดนั้นเธออายุเพียง 18 ปี เข้าประกวดในชุดผ้าแถบห่มสไบ นุ่งโจงกระเบน และเดินเท้าเปล่าบนเวที รางวัลที่ได้รับมีเงินสด 1,500 บาท ถ้วยเงินใบใหญ่หนึ่งใบ พร้อมมงกุฎ และเข็มกลัดทองลงยารัฐธรรมนูญ

พิศมัย โชติวุฒิ (ที่มาภาพจากหนังสือ “ดอกไม้ของชาติจากเวทีความงามสู่เวทีชีวิต อัลบั้มชีวิต ๑๓ นางสาวไทยยุคแรก”)

พิศมัย โชติวุฒิ ป่วยด้วยโรคหัวใจและเสียชิวิตในเดือนพฤษภาคม ๒๕๓๑ นับเป็นนางสาวสยามคนสุดท้ายที่มีความงดงามและอายุยังน้อยคนหนึ่งของประเทศ


อ้างอิง

“นางสาวไทย”. โดย wikipedia. นางสาวไทย

หนังสือ “ดอกไม้ของชาติจากเวทีความงามสู่เวทีชีวิต อัลบั้มชีวิต ๑๓ นางสาวไทยยุคแรก”. โดย อรสม สุทธิสาคร. รวมทรรศน์. 2533

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป