ก่อนจะมี … “รถพยาบาล”

เกวียนพยาบาล (ภาพจากหนังสือ "ประชุมภาพประวัติศาสตร์ทหารและตำรวจ พิมพ์ในงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี" โดย คณะกรรมการพิจารณาและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๒๕)

เกวียนพยาบาล สำหรับลำเลียงคนไข้ในสนามของหน่วยงานเสนารักษ์ กองพลทหารบกที่ ๕ นครราชสีมา ภาพขณะทำการฝึกที่ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ภาพเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๕๐

(ภาพจากหนังสือ “ประชุมภาพประวัติศาสตร์ทหารและตำรวจ พิมพ์ในงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี” โดย คณะกรรมการพิจารณาและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๒๕)

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป