“อนาโตมีแบบจีน” เมื่อราวสองร้อยปีก่อน

National Central Library

ภาพไม่ปรากฏชื่อผู้เขียนจากหอสมุดแห่งชาติของไต้หวัน มีรายละเอียดประกอบระบุว่า น่าจะทำขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 19 แสดงภาพ 5 อวัยวะหลักประกอบด้วย หัวใจ, ตับ, ม้าม, ปอด และไต พร้อมอวัยวะรองอีก 6 อวัยวะประกอบด้วย ถุงน้ำดี, กระเพาะ, ลำไส้เล็ก, ลำไส้ใหญ่, กระเพาะปัสสาวะ และเส้นลมปราณสามส่วน (ซานเจียว)