“เห็นช้างขี้ ขี้ตามช้าง” มีเป็นภาพแต่ไม่มีกลิ่น

ภาพเขียนลายรดน้ำ “เห็นช้างขี้ ขี้ตามช้าง” ที่บานแผะประตูของพระอุโบสถ วัดพิชยญาติการาม

“เห็นช้างขี้ ขี้ตามช้าง” คือภาพเขียนลายรดน้ำตอนล่างที่บานแผะประตูของพระอุโบสถ วัดพิชยญาติการาม ฝั่งธนบุรี

“เห็นช้างขี้ ขี้ตามช้าง” สํานวนสุภาษิตนี้ หมายถึง เห็นคนอื่นมีฐานะมีอำนาจร่ำรวย ตนเองก็ทำพฤติกรรมเหมือนกัน ทั้งๆ ที่ไม่มีกำลังทรัพย์เพียงพอ

ที่มาของสํานวน เปรียบเปรยถึง ช้างเวลาขี้จะมีปริมาณมาก หากคนเราขี้ออกมาจะมีปริมาณน้อยกว่ามาก อะไรที่เล็กกว่าอย่าไปเทียบกับสิ่งที่ใหญ่กว่าหรือทำได้มากกว่า เพราะจะเกินกำลังของตนเอง

(ขอบคุณข้อมูลคำอธิบายสํานวนสุภาษิตนี้จาก http://www.suphasitthai.com/)