วณี เลาหเกียรติ์ นางสาวสยามปี พ.ศ. 2478

วณี เลาหเกียรติ์ นางสาวสยามคนที่ 2 (ภาพจากหนังสือ สมุดภาพนางงาม 2488 ห้องสมุด พ.อ.สมชาย หอมจิตร)

วณี เลาหเกีรติ์ นางสาวสยามปี พ.ศ. 2478 เธอเป็นนางสาวสยามคนที่สองต่อจาก กันยา เทียนสว่าง นางสาวสยามสมัยแรกประจำ พ.ศ. 2477 ซึ่งจัดประกวดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยเป็นส่วนหนึ่งของการฉลองรัฐธรรมนูญฃ เมื่อมีการเปลี่ยนชื่อประเทศในปี 2482 จึงได้เปลี่ยนชื่อการประกวดและตำแหน่งเป็น “นางสาวไทย” แทนนับแต่นั้นมา

การประกวดนางสาวไทยต้องหยุดการประกวดไปหลายครั้ง ทั้งในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 และด้วยเหตุผลทางการเมือง เมื่อมีการยกเลิกงานฉลองรัฐธรรมนูญไป ก่อนที่ทางสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยจะฟื้นฟูการประกวดขึ้นมาอีกครั้งในสมัยหลัง