สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ ทรงพระกันแสงขณะส่งเสด็จพระราชโอรสไปศึกษาต่อ

“พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระปิยมหาราช เสด็จฯ ไปส่งเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ ณ ท่าเรือเมืองสิงคโปร์ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๓๙ (ค.ศ. ๑๘๙๖) ในภาพสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ ทรงพระกันแสงด้วยความอาลัยอาวรณ์พระบรมราชโอรสที่ต้องพลัดพรากจากกันอีกนานหลายปี

อนึ่งในการเสด็จฯ ครั้งนี้ สมเด็จพระปิยมหาราชและพระราชินี ทรงนำสมเด็จเจ้าฟ้าฯ จากกรุงเทพฯ ออกมาด้วยพระองค์เอง โดยเรือพระที่นั่งมหาจักรีจนถึงสิงคโปร์ เพื่อต่อเรือโดยสารอีกลำหนึ่งชื่อ ซากาเลียง (Saghalien) ภายใต้การดูแลของสมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าฯ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช เพื่อนำเสด็จเจ้าฟ้าต่อไปยังยุโรป มุ่งหน้าไปยังเมืองมาร์เซย์ (Marseilles) ประเทศฝรั่งเศส และจะได้เสด็จต่อไปทรงศึกษาต่อ ณ ประเทศอังกฤษเป็นปฐม ต่อมาจึงได้เสด็จไปศึกษาวิชาการทหารต่อไปในประเทศรัสเซีย ภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าซาร์นิโคลาสที่ ๒ (ภาพจากหนังสือพิมพ์ L’ILLUSTRATION ฉบับวันที่  27 Juin 1896)”


คัดจากบางส่วนของบทความ: “ประมวลภาพรัชกาลที่ ๕ ที่คนไทยไม่เคยเห็น”. ไกรฤกษ์ นานา. ศิลปวัฒนธรรม ฉบับพฤศจิกายน ๒๕๕๓.