ภาพเก่าเล่าตำนาน: วิหารวัดจองคำ จังหวัดลำปาง

อธิบายเพิ่มเติม

วัดจองคำ ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง เป็นวัดที่มีศิลปะแบบไทยใหญ่ หรือเงี้ยว ซึ่งนิยมสร้างอาคารไม้สักขนาดใหญ่ โดยรวมวิหาร ศาลา และกุฏิ ไว้ในอาคารเดียวกัน และใช้งานในลักษณะอเนกประสงค์

screen-shot-2016-10-25-at-2-17-27-pmอาคารไม้สักหลังนี้มีหลังคาทรงสูงซ้อนกันหลายชั้น

ต่อด้วยยอดหอทรงแปลก    ฝีมือช่างสลักไม้วิจิตรบรรจงงดงาม

ให้ความรู้สึกตื่นตาตื่นใจ ซึ่งต่อมา นายเล็ก วิริยะพันธุ์ ได้ขอ

ผาติกรรมมาสร้างใหม่ที่เมืองโบราณ  จังหวัดสมุทรปราการ โดยได้รักษารูปทรงไว้อย่างเดิมทุกประการ     เพียงสร้างซุ้มทาง

ขึ้นเพิ่มอีก ซุ้ม เพื่อให้มีสัดส่วนสอดรับกับอาคารเดิมที่ยกสูงขึ้นเพื่อให้พ้นน้ำ

เนื่องจากเมืองโบราณเริ่มก่อสร้างเมื่อ .. ๒๕๐๖ และ

เริ่มเปิดให้เข้าชมเมื่อ .. ๒๕๑๔ แสดงว่าภาพนี้คงจะถ่ายขึ้น

เพื่อเป็นหลักฐานว่ามีรูปแบบลักษณะดังนี้ สถานที่เดิม (คือวัดจองคำ อำเภองาว จังหวัดลำปาง) แล้วจึงทยอยรื้อ นำมาประกอบใหม่ที่เมืองโบราณ

ปัจจุบันวัดจองคำได้ยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวง

เมื่อ .. ๒๕๔๙ ในวาระมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้า

อยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี และในโอกาสนี้ทาง

วัดและผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันสร้างอาคารไม้สักสถาปัตยกรรมไทยใหญ่ขึ้นใหม่ตามรูปแบบเดิม มีชื่อเรียกว่า พระวิหารชัยภูมิ

นายเล็ก วิริยะพันธุ์ เป็นบุตรนายชีเซ็ง และนางเต่ง เกิด

ที่จังหวัดพระนคร เมื่อ .. ๒๔๕๗ และได้เข้าเรียนมหาวิทยาลัย

เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ถึง .. ๒๔๘๒ ได้สมรสกับ  ประไพ วิริยะ

พานิช บุตรสาวขุนวิจารณ์พานิช (ชุ่ม) เจ้าของบริษัทวิริยะพานิช

.. ๒๔๙๒ ได้เข้าซื้อกิจการของบริษัทธนบุรีพานิช ซึ่งเป็นตัวแทนขายรถยนต์หลายยี่ห้อจากยุโรป ถึง .. ๒๕๐๖ ได้เริ่มการก่อสร้างเมืองโบราณที่บางปู      ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่

๑๗ พฤศจิกายน .. ๒๕๔๓ อายุรวม ๘๖ ปี

โดย ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙