“ล็อคล้อกันขโมย” ดีจริงๆ ล้อไม่หาย!

"ล็อคล้อกันขโมย"!!

“ล็อคล้อกันขโมย” ดูกันชัดๆ ดีจริงๆ ล้อไม่หายยังอยู่ครบ!!! (ภาพถ่ายริมถนนสายหนึ่งในกรุงเทพมหานคร)