ไฟไหม้ “ย่านพาหุรัด” พ.ศ. 2526

ภาพไฟไหม้ในย่านพาหุรัด เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2526

ย้อนดูภาพ “ไฟไหม้ย่านพาหุรัด” พ.ศ. 2526 ภาพชุดนี้เป็นภาพเหตุการณ์ไฟไหม้อาคารพาณิชย์ในย่านพาหุรัดที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2526 ภาพที่ 1 เจ้าหน้าที่กำลังฉีดน้ำดับไฟที่กำลังไหม้อาคารพาณิชย์ในย่านพาหุรัด ภาพที่ 2 จะเป็นภาพมุมกว้างไฟไหม้ย่านพาหุรัด ขณะที่ ภาพที่ 3 จะขยายซูมเข้ามาใกล้จุดที่เกิดเพลิงไหม้ และกวาดมุมกล้องไปยังด้านขวามากขึ้นเห็นอาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกสามยอด

ภาพที่ 1 ไฟไหม้อาคารพาณิชย์ในย่านพาหุรัดเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2526
ภาพที่ 2
ภาพที่ 2 ภาพมุมกว้างไฟไหม้ย่านพาหุรัด เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2526
ภาพที่ 3
ภาพที่ 3 ขยายซูมเข้าไปใกล้จุดที่เกิดเพลิงไหม้ย่านพาหุรัด เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2526

เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อ 26 กันยายน 2559