“นั่นอะไรรึโยม”

AFP PHOTO / INTERCONTINENTALE

ภาพถ่ายวันที่ 20 กรกฎาคม 1952 (พ.ศ. 2495) ทหารฝรั่งเศสแสดงแผนที่ให้กับพระรูปหนึ่งชม เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในพื้นที่ซึ่งปัจจุบันคือด้านตะวันออกของจังหวัดกำปอด ประเทศกัมพูชา ใกล้กับชายแดนโคชินจีน (พื้นที่ทางตอนใต้ของเวียดนามในปัจจุบัน) ซึ่งขณะนั้นทั้งสองเขตปกครองยังคงเป็นส่วนหนึ่งในรัฐในอารักขา (อาณานิคม) ของฝรั่งเศส และพื้นที่ดังกล่าวยังเป็นแหล่งกบดานของกลุ่ม “เวียดมินห์” กลุ่มชาตินิยมต่อต้านจักรวรรดินิยมฝรั่งเศสด้วย