ความ “สุข-เสียว” บนเวหา

ภาพจากส่วนเล็กๆ ของลายรดน้ำบนตู้พระธรรม ที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร