“ภาพถ่ายเก่า”บูรณะวัดศรีชุม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

ชม “ภาพถ่ายเก่า” วัดศรีชุม ขณะทำการบูรณะทางโบราณคดี  มณฑปวัดศรีชุม เมื่อราวปี พ.ศ.2496-2499 หรือตรงกับสมัยรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม

อันเป็นระยะเวลาของการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมไทย ได้มีการบูรณะวัดศรีชุมเป็นการใหญ่ มีการซ่อมแซมพระพระพุทธรูป (พระอจนะ) โดย อาจารย์เขียน ยิ้มศิริ เป็นผู้เขียนแบบ ตามแบบอย่างพระพุทธรูปสำริดศิลปะสุโขทัย และได้ว่าจ้าง นายบุญธรรม พูลสวัสดิ์ เป็นช่างฝีมืองานบูรณะ

[ขอบคุณภาพและข้อมูลจากเพจ: อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย]


เผยแพร่ครั้งแรกในระบบออนไลน์ เมื่อ 25 มีนาคม พ.ศ.2562