สร้อยราชทินนามพระราชาคณะในสมัยก่อน “บ่งถึงคุณลักษณะ คุณธรรมของผู้ได้รับ”

พระราชาคณะในสมัยก่อนนอกจากจะได้รับพระราชทานราชทินนามต้องด้วยคุณสมบัติเฉพาะตัวหรือเฉพาะที่เช่น พระโบราณวัตถาจารย์ เป็นผู้ชำนาญในเรื่องของเก่า หรือพระเขมาภิมุขธรรม เป็นเจ้าอาวาสวัดเขมาภิรตาราม เป็นต้นแล้ว

สร้อยราชทินนามนั้นก็บ่งถึงคุณลักษณะ คุณธรรมของผู้ได้รับอีกด้วย ดังเช่น

ภาพพระเทพสิทธินายก (นาค) วัดระฆังโฆสิตาราม

พระเทพสิทธินายก ตรีปิฎกวิมล พีชมงคลสุนทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี (นาค) วัดระฆังโฆสิตาราม มีสร้อยนาม พีชมงคลสุนทร (พี ชะ มง คน สุน ทอน) ด้วยเป็นประธานสงฆ์ในพระราชพิธีพืชมงคล

พระเทพวิสุทธาจารย์ สาธุอุทานธรรมวาที ปูชนียฐานประยุต เชฏฐวุฒอีสาณคณาธิกร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม ความวาสี (บุญ) วัดมัชฌิมาวาส อุดรธานี ด้วยเหตุที่ท่านมีปกติกล่าวคำว่า “ดีเนาะๆ” จึงมีสร้อยเป็น สาธุอุทานธรรมวาที เป็นต้น [ข้อมูลจาก พระมหาปกรณ์ กิตฺติธโร]


เผยแพร่ครั้งแรกในระบบออนไลน์ เมื่อ 5 มิถุนายน พ.ศ.2561