พระอุโบสถ วัดพระแก้ววังหน้า เคยมี “เก๋งจีน” ประดิษฐานพระอัฐิ

พระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาส หรือวัดพระแก้ววังหน้า ตรงมุมของพระอุโบสถ มีเก๋งจีน สร้างอย่างศาลาทิศ เป็นที่ประดิษฐานพระอัฐิพระราชวงศ์ในพระราชวังบวรสถานมงคล (ภาพถ่ายเก่าจาก สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร)

พระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาส หรือ วัดพระแก้ววังหน้า สมเด็จพระบวรราชเจ้า มหาศักดิพลเสพ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ในพื้นที่ของพระราชวังบวรสถานมงคล แต่ยังไม่แล้วเสร็จสมเด็จกรมพระราชวังพระองค์นั้นสวรรคตก่อน ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้สร้างต่อจนเกือบจะแล้วเสร็จแต่สวรรคตเสียก่อน

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 จึงโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินการต่อจนแล้วเสร็จ เป็นวัดที่ไม่มีพระภิกษุจำพรรษาเฉกเช่นวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

ตรงมุมของพระอุโบสถ มีเก๋งจีน สร้างอย่างศาลาทิศทั้ง 4 ทิศ เป็นที่ประดิษฐานพระอัฐิพระราชวงศ์ในพระราชวังบวรสถานมงคล ต่อมาได้เชิญพระอัฐิเหล่านั้นมาประดิษฐานไว้ที่ซุ้มจระนำด้านหลังพระประธานในพระอุโบสถวัดชนะสงครามแล้ว ภายหลังจึงได้รื้อเก๋งจีนนี้อีก คงเหลือแต่พระอุโบสถ [ข้อมูลจาก พระมหาปกรณ์ กิตฺติธโร]

พระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาส หรือวัดพระแก้ววังหน้า ตรงมุมของพระอุโบสถ มีเก๋งจีน สร้างอย่างศาลาทิศ เป็นที่ประดิษฐานพระอัฐิพระราชวงศ์ในพระราชวังบวรสถานมงคล (ภาพถ่ายเก่าจาก สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร)
(ภาพขยาย) เก๋งจีน ตรงมุมของพระอุโบสถวัดพระแก้ววังหน้า (ภาพถ่ายเก่าจาก สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร)
ซุ้มจระนำประดิษฐานพระอัฐิเจ้านายฝ่ายพระราชวังบวรสถานมงคล ในพระอุโบสถวัดชนะสงคราม (ภาพจากเพจ วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร)

อ่านเพิ่มเติม :

สำหรับผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม แง่มุมต่าง ๆ ทั้งอดีตและร่วมสมัย พลาดไม่ได้กับสิทธิพิเศษ เมื่อสมัครสมาชิกนิตยสารศิลปวัฒนธรรม 12 ฉบับ (1 ปี) ส่งความรู้ถึงบ้านแล้ววันนี้!! สมัครสมาชิกคลิกที่นี่


เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อ 7 พฤษภาคม 2561