เปิดภาพประวัติศาสตร์!!! สมเด็จพระนารายณ์ “ทรงโน้มพระวรกาย” เพื่อทรงรับพระราชสาสน์จากทูตฝรั่งเศส!?

ภาพพระเจ้าแผ่นดินสยาม (สมเด็จพระนารายณ์มหาราช) โปรดให้ราชทูตวิสามัญ Chevalier de Chaumont เข้าเฝ้า ภาพนี้น่าจะเป็นภาพของ Jeun-Baptiste Nolin (1657-1725) ซึ่งเป็นช่างวาดและช่างแกะสลัก (เคยเดินทางไปยังประเทศอิตาลี่) เป็นบรรณาธิการและผู้จำหน่ายหนังสือร้านของ Jean Baptiste Nolin ชื่อว่า La Place des Victoires อยู่ที่ถนน Saint Jacques ปารีส สถานที่เก็บปัจจุบัน : หอสมุดแแห่งชาติ ปารีส ห้อง Cabinet des Estampes, coll. Hennin, t. 61, n° 5429

ภาพข้างต้นเป็นเรื่องราวตอนเข้าเฝ้าที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เชอวาเลีย เดอ โชมองต์ (Chevalier de Chaumont) ถือพานมีเชิงสูง อัญเชิญพระราชสาสน์ของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แต่ไม่ยอมยกชูพานขึ้นสูงกว่าระดับไหล่ ดังนั้นสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จึงทรงโน้มพระวรกายลงมาจากพระบัญชรท้องพระโรงเพื่อทรงรับพระราชสาสน์ ฟอลคอน (ออกญาวิชเยนทร์) หมอบเฝ้ากับพื้นตามแบบของเสนาบดีไทย ร้องขอให้ราชทูตชูพานให้สูงขึ้นอีก แต่ไม่เป็นผล บุคคลที่เห็นด้านข้างหลังทูต คือ Abbcde Choisy ส่วนบุคคลแถวหน้า คือท่าน Laneau สังฆราชแห่ง Mé⌊ellopolis ในเครื่องแต่งกายตามสมณศักดิ์


ข้อมูลจากหนังสือ คู่มือนิทรรศการ ความสัมพันธ์ไทยกับฝรั่งเศส ๓๐๐ ปี “สมเด็จพระนารายณ์ และ พระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔”. กรมศิลปากร. ๒๕๒๙

รู้ทันเรื่องราวก่อนใคร เกาะติดตามกระแสในประวัติศาสตร์ กดติดตาม ศิลปวัฒนธรรม  อย่าลืมกด “See First” (เห็นโพสต์ก่อน) เห็นทุกโพส เห็นทุกเรื่องราว ไม่พลาดข่าวในเพจ