รูปถ่ายสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหมรํสี) วัดระฆังโฆสิตาราม

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหมรํสี) วัดระฆังโฆสิตาราม

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหมรํสี) วัดระฆังโฆสิตาราม สันนิษฐานว่า ถ่ายเมื่อ พุทธศักราช ๒๔๐๗ ในคราวได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะเจ้าคณะใหญ่อรัญวาสี ชั้นหิรัญบัตร ที่สมเด็จพระพุฒาจารย์

ในภาพสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหมรํสี) นั่งสมาธิบริกรรมคาถาครองจีวรลายดอกพิกุล ขนาบข้างด้วยพัดสองเล่ม เล่มขวา มือท่านคือพัดยศประจำตำแหน่งสมเด็จพระราชาคณะโดยมีลูกศิษย์คอยประคอง (พัดเห็นโครงข้างในคงใช้มาแต่ต้นกรุง เลยคร่ำคร่านัก) เล่มซ้าย ได้แก่พัดวีชนีโดยมีสามเณรยืนประคองเช่นกัน

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหมรํสี) วัดระฆังโฆสิตาราม

[ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจาก Pakorn Kittitharo]