วันจ่ายช่วงตรุษจีน เมื่อก่อนเคยซื้อเป็ด-ไก่ตัวเป็นๆ หิ้วกลับบ้าน

“วันจ่าย” วันที่คนจีนละแต่ละครอบครัวจะซื้อของสำหรับเซ่นไหว้ในเทศกาลตรุษจีน โดยเมื่อ 30-40 ปีก่อน เราซื้อเป็ดไก่เป็นๆ จากตลาดหิ้วกลับมาทำเชือดเองที่บ้าน หรือถ้าใครไม่สะดวกจะเชือดเองก็มีบริการเชือดและถอนขนให้ริมทางเท้าสาธารณะ ที่เคยมีให้เห็นได้ในชุมชนจีนอย่างเยาวราช ย่่านถนนมังกร หรือแหล่งค้าใหญ่ตลาดคลองเตย, สะพานขาว,ตลาดพูล ฯลฯ

ภายหลังกรุงเทพมหานครจัดระเบียบ และออกระเบียบเกี่ยวกับสาธารณสุข จึงกลายเป็นแผงเป็ดไก่ที่เชือด และชำแหละเป็นชิ้นส่วนแทน


เผยแพร่ครั้งแรกในระบบออนไลน์ เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561