ซอยติวานนท์ 37 (ซอย “14 ตุลา”)?

(ซอย 14 ตุลา): ซอยนี้เดิมชื่อซอยจารุเสถียร (เพราะ จอมพลประภาส จารุเสถียร มีคฤหาสน์อยู่ที่นี่

ในวันที่ 15 ตุลาคม 2516 หลังเกิดกรณี “14 ตุลา” ได้มีผู้ทุบป้ายทิ้ง แล้วนำแผ่นไม้เขียนด้วยสีอย่างง่ายๆ ว่า “ซอย 14 ตุลา” มาผูกกับเสาแทน ชื่อซอยจึงเป็นอนุสรณ์ถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นมาจนวันนี้…ด้วยฝีมือของราษฎรโดยแท้

(ภาพถ่ายโดย พัลลภ สามสี)