ครูบาศรีวิชัย “เจ้าตนบุญ” แห่งล้านนา

ภาพครูบาศรีวิชัย คณะลูกศิษย์ และประชาชนที่เลื่อมใสศรัทธาที่แผ้วถางป่าดง

ภาพถ่าย ครูบาศรีวิชัยพร้อมด้วยศิษย์และประชาชนผู้ศรัทธาถ่ายรูปร่วมกัน ณ บันไดนาคทางขึ้นพระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อคราวสร้างทางขึ้นพระธาตุดอยสุเทพแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๘ (ภาพจากบทความ “ครูบาศรีวิชัย” กับ คตินิยมแบบ “ครูบา” (ใหม่) ช่วงทศวรรษ ๒๕๓๐ – ๕๐ นิตยสารศิลปวัฒนธรรม ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓)

อ่านเรื่องราวครูบาศรีวิชัยได้ใน ครูบาศรีวิชัย : “เจ้าตนบุญแห่งล้านนา” กับความขัดแย้งในคณะสงฆ์