“ปรีดี พนมยงค์” ลูกชาวนาที่สื่อตะวันตกเรียกว่า “บิดาแห่งประชาธิปไตยไทย”

AFP FILES / STR
AFP FILES / STR
AFP FILES / STR

ภาพถ่ายไม่ระบุวันที่ของ ปรีดี พนมยงค์ ซึ่ง AFP เรียกว่า Thailand’s ‘father of democracy’ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี 1932 (พ.ศ.2475) ก่อนเสียชีวิตระหว่างลี้ภัยในประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม ค.ศ. 1983 (พ.ศ. 2526)