เด็กไว้จุก, แกละ ลูกหลานเชลยไทยคราวเสียกรุง พ.ศ. ๒๓๑๐

จิตรกรรมฝาผนัง วัดจองดอจี เมืองอมรปุระ

ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่วัดมหาเตงดอจี ประเทศพม่า ภาพที่แสดงนี้บางส่วนเป็นภาพเด็กๆ ไว้ผมจุก ผมแกละ ล้อมวงเล่นสนุกกันบริเวณลานบ้านแบบพม่า สันนิษฐานว่าเป็นลูกหลานเชลยไทยที่ถูกกวาดต้อนไปพม่าหลังเสียกรุง พ.ศ. ๒๓๑๐ (ค.ศ ๑๗๖๗) ได้สะท้อนชีวิตวัฒนธรรมแบบสยามอยู่ด้วย (ภาพจาก “พม่าอ่านไทย” โดย ร.ศ. สุเนตร ชุตินธรานนท์. สนพ.มติชน 2555)