บรรยากาศตลาดน้ำของไทยเมื่อราว 50 ปีก่อน

AFP PHOTO / PANA

ภาพถ่ายเมื่อเดือนมีนาคม 1971 (พ.ศ. 2514)