ทางที่ท่านเลือก

ภาพโดย อรพิม (คอลัมน์ “รูปกับนาม” ศิลปวัฒนธรรม ฉบับเมษายน 2559)