แม่ค้าดอกไม้รุ่นเยาว์

AFP PHOTO/Emmanuel DUNAND

เด็กหญิงเอาถาดใส่พวงมาลัยเดินเร่ขายให้กับพุทธศาสนิกชนบริเวณศาสนสถานแห่งหนึ่ง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 1999 เธอเป็นหนึ่งในเด็กอีกหลายคนที่ถูกครอบครัวผลักดันสู่ท้องถนนเพื่อหาเงินจุนเจอครอบครัวในช่วงวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ