พช. ชวนไปอิ่มคุ้ม อร่อยเพลิน ในงาน “OTOP ชวนชิม อิ่มอร่อยทั่วไทย”

เริ่มแล้ว !!! พช. ชวนไปอิ่มคุ้ม อร่อยเพลิน ในงาน “OTOP ชวนชิม อิ่มอร่อยทั่วไทยหลากหลายเมนูคัดสรร จากทั่วทุกภาค อร่อยครบจบในที่เดียว 3-9 สิงหาคม นี้ ที่เซียร์ รังสิต

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน “OTOP ชวนชิม อิ่มอร่อยทั่วไทย

โดยมี นายวรงค์ แสงเมือง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กล่าวรายงาน ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก ประธานแม่บ้านพัฒนาชุมชน นายสุรศักดิ์ อักษรกูล รองอธิบดี กรมการพัฒนาชุมชน ผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ผู้บริหารศูนย์การค้าเซียร์รังสิต คณะกรรมการและผู้ประกอบการ OTOP ชวนชิม พร้อมด้วยสื่อมวลชน ร่วมงาน ณ ลานโปรโมชั่น ชั้นใต้ดิน ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มีนโยบายดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP ชวนชิม ควบคู่กับการดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ตลอดระยะเวลา 20 ปี โดยมุ่งส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ให้มีความมั่นคง ด้วยการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้

การพัฒนาอาชีพ การนำเทคโนโลยี และวิทยาการสมัยใหม่ มาให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP ชวนชิม โดยการจัดงาน “OTOP ชวนชิม อิ่มอร่อยทั่วไทยครั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต และคณะกรรมการ OTOP ชวนชิม ร่วมกันจัดขึ้นโดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้นใต้ดิน ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 3 – 9 สิงหาคม 2565 รวม 7 วัน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด พร้อมบริการที่จอดรถของเซียร์รังสิตแห่งนี้ซึ่งสะดวกสบายและปลอดภัยสำหรับผู้เข้าร่วมงาน

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวต่อว่า งาน “OTOP ชวนชิม อิ่มอร่อยทั่วไทยครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์อาหารที่เป็นเอกลักษณ์และมีชื่อเสียงของจังหวัด เพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ OTOP ชวนชิม รวมทั้งสร้างการเรียนรู้ให้กับผู้ประกอบการ OTOP ชวนชิม โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมจำหน่ายเป็นผู้ประกอบการ OTOP ชวนชิม จำนวน 72 ราย และคาดว่าจะมียอดจากการจำหน่ายสินค้าในครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า 1,000,000 บาท ซึ่งจะทำให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานราก

ปัจจุบันเรามีผู้ผลิต ผู้ประกอบการอาหารชวนชิม 1,100 ราย  แยกเป็น ภาคกลาง 278 ราย ภาคตะวันออก 112 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 144 ราย ภาคเหนือ 230 ราย ภาคใต้ 306 ราย และกรุงเทพมหานคร 30 ราย งาน “OTOP ชวนชิม อิ่มอร่อยทั่วไทยครั้งนี้ เป็นความมุ่งหวังที่ต้องการให้ชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้มาชิมรสชาติความอร่อยของอาหารที่เป็นเอกลักษณ์และมีชื่อเสียงของแต่ละจังหวัด เพื่อสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิต ให้กับผู้ประกอบการ OTOP ชวนชิม จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวปทุมธานี กรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง มาช่วยกันสนับสนุน เลือกซื้อ เลือกชิม 

อาหารที่เป็นเอกลักษณ์และมีชื่อเสียงของจังหวัด ที่มาจำหน่ายในศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต ตลอด 7 วันนี้ เพราะนอกจากจะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ แล้วยังจะเป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการ OTOP ชวนชิม ของจังหวัดต่าง ๆ ด้วยอธิบดีการพัฒนาชุมชนกล่าวเชิญชวน