ก.ล.ต. จับมือ สสว. ชูแคมเปญ “ชวนช้อป ชวนใช้ สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย” ในโอกาสครบรอบ 30 ปี

ก.ล.ต. จับมือ สสว. ผนึกกำลังเครือข่ายพันธมิตรภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมครบรอบ 30 ปี ก.ล.ต. ชูแคมเปญ“ชวนช้อป ชวนใช้ สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย” บนแพลตฟอร์ม Shopee หนุนผู้ประกอบการไทยกว่า 300 ราย สร้างรายได้ เสริมแกร่งธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมมอบส่วนลดพิเศษสำหรับผู้ซื้อสินค้าในแคมเปญระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน 2565

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมเปิดแคมเปญ “ชวนช้อป ชวนใช้ สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย” บนแพลตฟอร์ม Shopee ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน 2565 ภายใต้โครงการ Online Marketplace เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี ก.ล.ต. เพื่อสนับสนุนการสร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการปรับตัวเท่าทันช่องทางการตลาดดิจิทัล เกิดรายได้จากจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพสู่การต่อยอด

ทางธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมีผู้ประกอบการซึ่งเป็นสมาชิก ของ สสว. สมาชิกวิสาหกิจเพื่อสังคม (SE) ของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม สมาคมธุรกิจเพื่อสังคม (SE Thailand) ผู้ประกอบการกลุ่มเปราะบาง รวมถึงร้านค้าและเครือข่ายผู้ประกอบการของหน่วยงานภาครัฐและสมาคมที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมราชทัณฑ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมคุมประพฤติ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ

ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และมูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย กว่า 300 ร้านค้า ร่วมจำหน่ายสินค้าและมอบส่วนลดพิเศษ 15% ให้กับผู้ซื้อสินค้าในแคมเปญ โดยผู้สนใจสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ที่ https://shopee.co.th/SEC หรือผ่าน application Shopee

 

การจัดแคมเปญในครั้งนี้สืบเนื่องจากความร่วมมือระหว่าง ก.ล.ต. และ สสว. ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสนับสนุนและส่งเสริมให้ SME เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สภาพเศรษฐกิจและสังคมในยุค New Normal เพื่อให้ SME เข้าถึงโอกาสในการพัฒนาธุรกิจ เช่น การทำธุรกิจผ่านช่องทางการตลาดดิจิทัลที่ทันสมัยและการเข้าถึงช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ รวมทั้งเพื่อสนับสนุนให้ SME สามารถต่อยอดในการเตรียมความพร้อมในการเข้าถึงการระดมทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัล

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า ก.ล.ต. เป็นหน่วยงานของรัฐที่สนับสนุน ดูแล และส่งเสริมตลาดทุนให้โปร่งใส สังคมทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกัน เพื่อเป็นการตอบสนองยุทธศาสตร์ของ ก.ล.ต. ในเรื่องการมีเครื่องมือช่วยให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) เข้าถึงการระดมทุนในตลาดทุนที่เหมาะกับขนาด และตรงตามความต้องการ และเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี ก.ล.ต. จึงได้ร่วมมือกับ สสว. และหน่วยงานพันธมิตร จัดทำแคมเปญ “ชวนช้อป ชวนใช้ สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย” บนแพลตฟอร์ม Shopee ภายใต้โครงการ Online Marketplace ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ ก.ล.ต. จัดกิจกรรมในลักษณะนี้ และถือเป็นก้าวย่างที่สำคัญในการสร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการกลุ่มต่าง ๆ จากเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนได้ร่วมจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งได้รับความนิยม รวมทั้งสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น และยังเป็นโอกาสที่ ก.ล.ต. ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการสร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ และการพัฒนาความยั่งยืนของประเทศไทยร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ เสริมรากฐานให้กับธุรกิจเติบโต ปูทางสู่การมีโอกาสเข้าระดมทุนในตลาดทุน

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า สสว. ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเอสเอ็มอีอย่างต่อเนื่อง โดยหนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่ผ่านมาคือการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วยดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง เพื่อส่งเสริมเอสเอ็มอี ให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับประเทศและสากล รวมทั้งส่งเสริมการสร้างรายได้ในสถานการณ์โควิด-19 ควบคู่กันด้วย สำหรับแคมเปญ “ชวนช้อป ชวนใช้ สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย” นี้ นับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการสร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ และการพัฒนาความยั่งยืนของประเทศไทย ซึ่งจะพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการที่ยังไม่มีร้านค้าให้ได้เรียนรู้การบริหารจัดการธุรกิจออนไลน์ ส่วนผู้ประกอบการที่มีร้านค้าออนไลน์แล้วจะต่อยอดให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น และผู้ประกอบการที่ทำตลาดออนไลน์ในประเทศได้ดีแล้วจะเป็นการปูทางไปสู่การเพิ่มศักยภาพด้วยดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง แพลน เพื่อผลักดันสู่ตลาดสากลต่อไป และสิ่งสำคัญคือประชาชนที่จะมีส่วนร่วมผลักดันด้วยการสั่งซื้อสินค้าจากแคมเปญนี้ เพื่อช่วยสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการ

ผู้แทน ช้อปปี้ (ประเทศไทย) ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  เปิดเผยว่า ช้อปปี้ได้ร่วมมือกับ ก.ล.ต. และ สสว. ผลักดันแคมเปญพิเศษ “ชวนช้อป ชวนใช้ สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย” เนื่องในวาระพิเศษ ครบรอบ 30 ปี ก.ล.ต. เพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และด้วยศักยภาพของ Shopee แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซยอดนิยมยืนหนึ่งในใจผู้ใช้งานชาวไทย ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้งานในทั่วประเทศ จึงมั่นใจว่า จะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยส่งเสริมความมุ่งมั่นและตั้งใจของ ก.ล.ต. และ สสว. และเครือข่ายพันธมิตรที่เข้าร่วมในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านธุรกิจออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการ ทั้งนี้ด้วยพันธกิจองค์กรของ Shopee ในการมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยผ่านเทคโนโลยี จึงมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยผลักดันและเสริมศักยภาพให้ผู้ประกอบการหลากหลายกลุ่มสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาที่สำคัญนี้ได้อย่างแข็งแรงและเติบโตยิ่งขึ้น