นิทรรศการ “๑๐๗ ปี ชาตกาล อาจารย์เฟื้อ หริพิทักษ์”

วันที่ ๒๒ เมษายน ที่ผ่านมา เป็นวันคล้ายวันเกิดของ อาจารย์เฟื้อ หริพิทักษ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๒๘ ท่านได้รับการยกย่องว่าเป็น “ครูใหญ่ในวงการศิลปะ” ผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาจากความรักและความศรัทธาต่อศิลปะอย่างบริสุทธิ์ใจของอาจารย์เฟื้อ หริพิทักษ์ นับเป็นเครื่องแสดงและพิสูจน์ให้เห็นถึงคุณค่าอันประเมินมิได้ในความเป็นมนุษย์และศิลปิน เราสามารถแบ่งผลงานของอาจารย์เฟื้อออกได้เป็น ๒ ประเภท นั่นคือ ผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะ และผลงานการคัดลอกและการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง

ซึ่งประวัติชีวิตและผลงานของอาจารย์เฟื้อ หริพิทักษ์ สามารถหาอ่านได้ในรูปแบบข่าว บทความในหนังสือพิมพ์ และนิตยสาร (นิตยสารศิลปวัฒนธรรมก็เคยเขียนถึงอาจารย์เฟื้อในหลายวาระ) รวมถึงในหนังสือเล่ม แต่ที่จะแนะนำแฟนๆ ศิลปวัฒนธรรม ต้องหาเวลาแวะไปชมกันให้ได้ คือ “นิทรรศการ ๑๐๗ ปี ชาตกาล อาจารย์เฟื้อ หริพิทักษ์” ที่ 333 Gallery ชั้น 3 ศูนย์การค้าริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก โดยมีพิธีเปิดไปเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ที่ผ่านมา ให้เข้าชมได้ถึงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ภายในนิทรรศการจะได้ชมเอกสารต้นฉบับ (ทั้งส่วนตัวและทางการ) ภาพถ่ายของอาจารย์เฟื้อ หริพิทักษ์ และงานศิลปะสะสมใน Private Collection ของ 333 Gallery เช่น ลายเส้นอนุรักษ์วัดต่างๆ กว่า ๘๐ ภาพ, ลายเส้นต้นฉบับคัดลอกจิตรกรรมฝาผนังภายในหอไตรวัดระฆังโฆสิตาราม และเอกสารสำคัญหลายชิ้นที่ไม่เคยนำมาจัดแสดง “จดหมายจากศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี ที่เขียนใบรับรองสถานะให้อาจารย์เฟื้อในการเรียนต่อต่างประเทศ” “จดหมายของหม่อมราชวงศ์ถนอมศักดิ์ กฤดากร (รักแรกโศกซึ้งตรึงใจของอาจารย์เฟื้อ) “จดหมายอาจารย์เฟื้อ หริพิทักษ์ ถึงสมถวิล หริพิทักษ์ (รักสุดท้ายคู่ทุกข์คู่ยากของอาจารย์เฟื้อ) “แผนที่ลายแทงวัดทั่วประเทศไทยที่อาจารย์เฟื้อเดินทางไปสำรวจและอนุรักษ์” ฯลฯ

“นิทรรศการ ๑๐๗ ปี ชาตกาล อาจารย์เฟื้อ หริพิทักษ์” ณ 333 Gallery ชั้น 3 ศูนย์การค้าริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก จะเปิดให้ชมฟรี ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

พู่กันของอาจารย์เฟื้อ หริพิทักษ์
หม่อมราชวงศ์ถนอมศักดิ์ กฤดากร (รักแรกโศกซึ้งตรึงใจของอาจารย์เฟื้อ)
เอกสารของอาจารย์เฟื้อ หริพิทักษ์ กับสมถวิล หริพิทักษ์ (รักสุดท้ายคู่ทุกข์คู่ยาก)

(ชมแผนที่ลายแทงวัดทั่วประเทศไทยที่อาจารย์เฟื้อ หริพิทักษ์ เดินทางไปสำรวจและอนุรักษ์ และผลงานของอาจารย์เฟื้อ หริพิทักษ์)

แผนที่แสดงวัดทั่วประเทศไทยที่อาจารย์เฟื้อเดินทางไปสำรวจและอนุรักษ์
ลายเส้นต้นฉบับคัดลอกจิตรกรรมฝาผนังภายในหอไตรวัดระฆังโฆสิตาราม
วัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน