เครื่องกระดาษในพิธี “กงเต๊ก” ถวายพระบรมศพ รัชกาลที่ 9

พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน “กงเต๊ก” ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง วันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560 ประกอบพิธีกงเต๊ก โดย คณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย

ชม (ภาพ) เครื่องกระดาษบางส่วนในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน “กงเต๊ก” ถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง โดยเครื่องกระดาษในพิธีเผาอุทิศถวาย ประกอบด้วย พระตำหนักเปี่ยมสุข มีการจัดทำตุ๊กตาสุนัขทรงเลี้ยง และพระเศวตในโรงช้างต้น คนเลี้ยงช้าง ตลอดจนข้าราชบริพารทั้งชายหญิง ฯลฯ

คณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย คือคณะสงฆ์ฝ่ายอาจริยวาท หรือพระพุทธศาสนามหายานในประเทศไทย ซึ่งได้สืบทอดพระพุทธศาสนามาแบบญวนหรือเวียดนาม ได้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในราชอาณาจักรไทยสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี คณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย ได้ประกอบพิธีกงเต๊กเป็นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ซึ่งเป็นงานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2395 และได้ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นโบราณราชประเพณี ซึ่งครั้งสุดท้ายได้ประกอบพิธีกงเต๊กถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบรมศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2554

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 คณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น จึงได้พร้อมใจกันประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน “กงเต๊ก” ถวาย ณ บริเวณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในวันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560 การประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน “กงเต๊ก” ของคณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทยในครั้งนี้ ขอถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขอจงเป็นผลสำเร็จ ตามเจตนามโนปณิธานทุกประการเทอญ.

ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ อนัมนิกายแห่งประเทศไทย  http://www.anamnikayathai.com

และภาพจากเพจ คณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย https://www.facebook.com/mahayan.Anam/