พม. บูรณาการกับสภากาชาดไทยและภาคีให้บริการ ‘ฉีดวัคซีนพระราชทาน’ ป้องกันโรคโควิด-19

พม. บูรณาการกับสภากาชาดไทยและภาคีให้บริการ ‘ฉีดวัคซีนพระราชทาน’ ป้องกันโรคโควิด-19 ให้กลุ่มเปราะบางที่สนามกีฬาห้วยขวาง เขตดินแดง

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ได้กล่าวถึงรายละเอียดในการดำเนินการ “ฉีดวัคซีนพระราชทาน” ครั้งนี้ว่า เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย พระราชทานวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 “ซิโนฟาร์ม” จำนวน 100,000 โดส เพื่อให้สภากาชาดไทยนำไปให้บริการฉีดแก่ประชาชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งสภากาชาดไทยได้จัดสรรวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” อย่างเร่งด่วน

โดยร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร จัดตั้งจุดบริการฉีดวัคซีนในชุมชน และจัดชุดบริการเคลื่อนที่สำหรับกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงและหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยเฉพาะในชุมชนที่ยังเข้าไม่ถึงวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

ทั้งนี้ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มีความห่วงใยกลุ่มเปราะบางที่ได้รับความเดือดร้อนและยากลำบากจากผลกระทบของโควิด-19 จึงมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ดังกล่าว รวมถึงอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในพื้นที่ เพื่อจัดตั้งจุดบริการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเปราะบางในพื้นที่เขตต่าง ๆ ของกรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 18-27 กันยายน 2564

การเคหะแห่งชาติได้อำนวยความสะดวกด้านสถานที่ เพื่อให้กลุ่มเปราะบางได้ฉีดวัคซีนพระราชทาน “ซิโนฟาร์ม” เข็มที่ 1 ใน 2 พื้นที่ ได้แก่ วันที่ 21 กันยายน 2564 ให้บริการกลุ่มเปราะบางที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตคันนายาว เขตคลองสามวา เขตบางเขน เขตดอนเมือง รวมถึงลูกบ้านของการเคหะแห่งชาติที่อาศัยอยู่ในโครงการอาคารเช่าสุขาภิบาล 1 และโครงการอาคารเช่ารามอินทรา รวมทั้งสิ้น 418 ราย ณ โครงการอาคารเช่าสุขาภิบาล 1 เขตคันนายาว

ต่อมาในวันที่ 24 กันยายน 2564 ให้บริการกลุ่มเปราะบางที่อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) รวมทั้งสิ้น 949 ราย ณ สนามกีฬาห้วยขวาง เขตดินแดง นอกจากนี้การเคหะแห่งชาติยังได้มอบถุงยังชีพ “ถุงกำลังใจ” ของกระทรวง พม. ให้กับกลุ่มเปราะบางที่ได้รับการฉีดวัคซีนทุกคนทั้ง 2 วัน รวมทั้งให้กำลังใจและอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่มาบริการฉีดวัคซีนในพื้นที่อีกด้วย

“ก่อนหน้านี้ฝ่ายฟื้นฟูเมืองและพัฒนาเมือง 1 (ชุมชนดินแดง) ของการเคหะแห่งชาติได้ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง ลงพื้นที่เคหะชุมชนดินแดงเพื่อประชาสัมพันธ์สำรวจกลุ่มเปราะบางทางสังคม พร้อมจัดทำฐานข้อมูลกลุ่มผู้อยู่อาศัยที่เป็นกลุ่มเปราะบางทางสังคม เพื่อส่งข้อมูลให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มแรก ซึ่งจะดำเนินการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องจนครบตามฐานข้อมูล โดยศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดงจะลงพื้นที่ฉีดวัคซีนถึงห้องพักอาศัย และกรณีที่ผู้อยู่อาศัยมีอาการหรือมีความเสี่ยงสูงจะมีการตรวจหาเชื้อแบบ Antigen Test Kit (ATK) ก่อนฉีดวัคซีนด้วย” ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติกล่าว