สสว. ผนึก 4 มหาวิทยาลัย ประกาศความสำเร็จ SME “ปั้นดาว” ขายออนไลน์บน Lazada สู้โควิด

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า ในปีนี้โครงการยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ กิจกรรมปั้นดาว ปีงบประมาณ 2564 ซึ่งมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหน่วยร่วมดำเนินการ ได้ร่วมกันพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้เป็นต้นแบบในการยกระดับและพัฒนาต่อยอดวิสาหกิจทุกสถานะและทุกระดับ

โดยได้ปรับรูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้ในช่วงวิกฤติโควิด-19 นำผู้ประกอบการเปิดร้านค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์ม Lazada ภายใต้แคมเปญพิเศษ “ช้อปของดี SME ไทย ไฟต์โควิด” ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจ อีกทั้งยังได้ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้มีประสบการณ์และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดออนไลน์ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมและจะกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการก้าวสู่อนาคตอีกด้วย

“ถึงแม้ปีนี้เป็นปีที่ยากลำบากอย่างยิ่งของเอสเอ็มอีทั่วประเทศ แต่ สสว. และทุกหน่วยร่วมดำเนินการของ สสว. ได้พยายามอย่างเต็มที่เพื่อจะให้กิจกรรมด้านการตลาดซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการเกิดขึ้น โดยปรับรูปแบบกิจกรรมและเชิญชวนให้ผู้ประกอบการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์เป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้า ผู้ประกอบการกลุ่ม “ปั้นดาว” ได้จำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มที่มีศักยภาพอย่าง Lazada และมี 4 มหาวิทยาลัย คอยช่วยสนับสนุนในทุกมิติ

ทำให้แคมเปญพิเศษ “ช้อปของดี SME ไทย ไฟต์โควิด” ประสบความสำเร็จอย่างน่าพอใจ จึงขอขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วม โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ให้ความร่วมมือเรียนรู้สู้ไม่ถอย รวมทั้งประชาชนที่ร่วมสนับสนุนซื้อสินค้าของผู้ประกอบการจากแคมเปญนี้ด้วย ภาพความร่วมมือที่เกิดขึ้น เชื่อมั่นว่าจะทำให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพจะต่อยอดได้อย่างยั่งยืนต่อไป” ผอ.สสว. กล่าวยืนยัน

ขณะที่ นายวีระพงศ์ โก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ลาซาด้า จำกัด (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นบริษัทอีคอมเมิร์ซระดับโลกที่ขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานด้วยเทคโนโลยีระดับโลกกล่าวว่า การร่วมมือกับ สสว. จัดทำแคมเปญพิเศษ “ช้อปของดี SME ไทย ไฟต์โควิด” ในครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการช่วยยกระดับเอสเอ็มอีไทยสู่การเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล แต่ยังเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคไทยได้เข้าถึงสินค้าคุณภาพหลากรายการในราคาพิเศษถึงแม้ว่าจะต้องเก็บตัวอยู่บ้านในช่วงนี้ก็ตาม โดย Lazada ได้นำศักยภาพแพลตฟอร์มและเครือข่ายโลจิสติกส์มาใช้ในการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยและผู้บริโภค เพื่อให้ก้าวผ่านช่วงเวลาที่ท้าทายนี้และเติบโตอย่างไปด้วยกันอย่างเข้มแข็ง

ทั้งนี้ แคมเปญ “ช้อปของดี SME ไทย ไฟต์โควิด” บนแพลตฟอร์ม Lazada จัดขึ้นระหว่าง 21 สิงหาคม – 20 กันยายน 2564 มีสินค้าคุณภาพดีที่ได้คัดสรรจากผู้ประกอบการเอสเอ็มอีกลุ่ม “ปั้นดาว” จากทั่วประเทศจัดจำหน่าย ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และแพลตฟอร์ม Lazada ผ่านไมโครไซต์พิเศษ lazada.co.th/sme2021

โดยได้มีการจัดการเสวนาสรุปโครงการยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพกิจกรรมปั้นดาว ปีงบประมาณ 2564 “ปั้นดาว SME ไทย ไฟต์โควิด” ผ่านระบบออนไลน์ และเผยแพร่ผ่าน Facebook สสวconnext-ตลาดออนไลน์ ผู้สนใจสามารถรับชมได้ที่ https://www.facebook.com/smeconnextonlinemarket/videos/1554249208300958