ส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย แต่งกายด้วยผ้าไหมขิดสลับหมี่

ผ้าไหมขิดสลับหมี่ เอกลักษณ์ของจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นผ้าไหมที่ได้รับรองมาตรฐานผ้าไหมไทย ตรานกยูงพระราชทานจากกรมหม่อนไหม มีความโดดเด่นของลายผ้าโบราณที่ได้สืบทอดวิธีการทอต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น

บอกกล่าวเรื่องราวต่างๆ ผ่านลวดลายบนผืนผ้า สะท้อนความงดงามของภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นอันทรงคุณค่า โดยการนำความสวยงามน่าประทับใจของธรรมชาติ เช่น ต้นไม้ หรือดอกไม้ มาเป็นแบบและบรรจงมัดวางจนเกิดลวดลายที่งดงาม ผ้าไหมขิดสลับหมี่ ลายช่อพุ่มสาริกาเป็นผ้าไหมอีกลวดลายหนึ่ง ที่เกิดจากการทอผสมผสานระหว่างเทคนิคการทอยกดอก 32 ตะกอสลับกับการทอมัดหมี่

ผ้าไหมขิดสลับหมี่ สามารถสวมใส่ได้ทั้งการออกแบบตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งการได้หลากหลาย เช่น ผ้าถุง กระโปรง ชุดแต่งกายร่วมสมัย หรือใช้วิธีนุ่งห่มแบบพันผูก ซึ่งเป็นการแต่งกายแบบโบราณดังที่เห็นจากการนุ่งโจงกระเบน และการห่มสไบของไทย ซึ่งนำมาผสมกับเทคนิคการออกแบบมูลาจ (Moulage) เป็นที่นิยมใช้ในการออกแบบแฟชั่นชั้นสูงในแถบยุโรป โดยนำมาประยุกต์ให้เป็นการแต่งกายที่ทันสมัย ถือเป็นเทคนิคที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมของคนไทยจากความผูกพันด้วยสายใยของคนในครอบครัว สำหรับวิธีการพันและผูกผ้าไหมทั้งผืนจะทำให้เกิดเป็นชุดที่สวยงาม อีกทั้งยังกระชับไม่หลุดง่าย ทั้งนี้ ผ้าไหมผืนที่นำมาพันผูกนั้น เมื่อใช้งานเสร็จแล้วยังคงสภาพเป็นผืนผ้าไหมที่สวยงามได้ดังเดิม