พบสุสานสมัยราชวงศ์เหลียวตกแต่งด้วยภาพเขียนสีสันสดใส พร้อมซากอัฐิผ่านพิธีเผาศพ

ทางเข้าสุสานที่ถูกก่ออิฐปิดทางเอาไว้ (ขอบคุณภาพจาก Chinese Cultural Relics)

จากรายงานของ Live Science, สุสานอายุกว่าพันปีถูกพบในเมือง Datong ทางตอนเหนือของประเทศจีน พบทางเข้าถูกก่ออิฐปิดทางเอาไว้ ภายในพบที่เก็บอัฐิ และภาพจิตรกรรมสีสันสวยงาม

นักโบราณคดีเชื่อว่า ซากอัฐิที่มาจากการเผาศพและเก็บไว้ในโกศน่าจะเป็นของคู่สามีภรรยาคู่หนึ่ง โดยสุสานของพวกเขาน่าจะถูกสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์เหลียว (ค.ศ. 907-1125, พ.ศ. 1450-1668) ของชาวชี่ตันซึ่งปกครองดินแดนในแถบมองโกเลีย และตอนเหนือของประเทศจีนในปัจจุบัน

ส่วนภาพเขียนตกแต่งสุสานมีรายละเอียดมากมายทั้งข้าวของเครื่องใช้ และสัตว์ชนิดต่างๆ ทำให้นักโบราณคดีเชื่อว่าจะเป็นข้อมูลที่ทำให้เข้าใจการใช้ชีวิตของผู้คนที่มีชีวิตอยู่ในสมัยราชวงศ์เหลียวได้มากขึ้น

ทั้งนี้ การขุดค้นสุสานแห่งนี้เริ่มต้นตั้งแต่เมื่อปี 2007 โดยคณะสำรวจได้เผยแพร่รายงานเป็นครั้งแรกในภาษาจีนเมื่อปี 2015 และเผยแพร่รายงานในฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษในวารสาร Chinese Cultural Relics เมื่อไม่นานมานี้