แนะนำช่องทาง “เวียนเทียนออนไลน์” วันวิสาขบูชา ยุคเว้นระยะห่างทางสังคม

"เวียนเทียนรอบอุโบสถ" จิตรกรรมฝาผนังภายในหอพระไตรปิฎกวัดบวรนิเวศวิหาร

สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับ NextGen Solution, KAAB House (ค๊าปเฮาท์) และกลุ่มบริษัทเซิร์ชฯ  โดยมีพระมหา ดร.ณัฐพงษ์ นาคถ้ำ เป็นที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์ เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมเวียนเทียนออนไลน์ ในสัปดาห์พุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่อเป็นประโยชน์ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และเป็นประโยชน์ต่อสังคม ในการเข้าถึงศาสนา

ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่จำเป็นต้องเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โดยประชาชนสามารถร่วมเวียนเทียนได้แม้จะอยู่ที่บ้าน หรือเข้า State quarantine

สำหรับคนไทยในต่างแดนที่ไม่สามารถเดินทางไปทำกิจกรรมที่วัดได้ ก็สามารถมาร่วมเวียนเทียนออนไลน์ได้อีกหนึ่งช่องทาง

ในปีนี้ถือเป็นการครบรอบหนึ่งปีของการเริ่มต้นโครงการเวียนเทียนออนไลน์ของทางกลุ่มบริษัทเซิร์ชฯ  ทางบริษัทจึงพัฒนาระบบ รูปแบบ และการออกแบบให้เป็นสากล มีคำภาษาอังกฤษอธิบายกำกับในแต่ละขั้นตอน อีกทั้งยังสามารถเลือกเวียนเทียนที่วัดไทยในประเทศ และวัดไทยในต่างประเทศที่มีครบทั่วโลก

ที่สำคัญท่านยังสามารถเลือกเวียนเทียนที่สังเวชนียสถาน 4 ที่ ซึ่งถือเป็นสถานสำคัญที่เป็นต้นกำเนิดของพุทธศาสนา สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และปรินิพพาน

โดยพุทธศาสนิกชนทุกท่านสามารถร่วมกิจกรรมวิสาขบูชาเวียนเทียนออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.เวียนเทียนออนไลน์.com ได้ตั้งแต่วันที่ 24 – 28 พฤษภาคม 2564 นี้