กองทัพเรือ เปิด “พระราชวังเดิม” ให้เข้าสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ถึง 28 ธ.ค. 63

พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ภายในศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระราชวังเดิม

มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานภายในพระราชวังเดิม ร่วมกับกองบัญชาการกองทัพเรือ เปิดพระราชวังเดิม ให้ประชาชนเข้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ และพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และชมโบราณสถานในพระราชวังเดิมกรุงธนบุรี ตั้งแต่วันที่ 14 – 28 ธันวาคม 2563 ณ พระราชวังเดิม กองบัญชาการกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ไม่ต้องขออนุญาตล่วงหน้าและเข้าชมฟรี ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30 น.

กฏระเบียบการเข้าชม พระราชวังเดิม ในโอกาสพิเศษ คนไทยเข้าชมฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่าย และไม่ต้องทำเรื่องขออนุญาตล่วงหน้า นักท่องเที่ยวต่างชาติ ไม่อนุญาตให้เข้าชมตามลำพัง ต้องมีคนไทย หรือไกด์พาเข้าชม เนื่องจากเป็นสถานที่ราชการและต้องปฏิบัติตามกฏระเบียบอย่างเคร่งครัด

การแต่งกาย

– สุภาพบุรุษ ควรสวมเสื้อมีแขน และกางเกงขายาว

– สุภาพสตรี ควรสวมเสื้อมีแขน กระโปรงคลุมเข่า หรือกางเกงขายาว

– ห้ามใส่กางเกงขาสั้น กระโปรงสั้น รองเท้าแตะ

– ไม่อนุญาตให้บันทึกภาพด้วยกล้องถ่ายรูป/กล้องวีดีโอ/โทรศัพท์มือถือ ภายในอาคารทุกอาคารเด็ดขาด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากทางมูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานภายในพระราชวังเดิมเท่านั้น

– ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าไปในเขตพระราชวังเดิมเด็ดขาด

การเดินทาง

– นั่งรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ลงสถานีอิสรภาพ เลือกทางออกซอยอิสรภาพ 34 จากสถานีเลี้ยวขวาเดินมาตามถนนอิสรภาพ จนเจอสามแยกแล้วเลี้ยวขวาอีกทีหนึ่ง เดินตรงมาเรื่อย ๆ จะเจอกองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม

– นั่งรถโดยสารประจำทางสาย 57 มาลงหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ

– นั่งเรือโดยสารข้ามฝาก จากท่าเตียนมายังท่าวัดอรุณราชวราราม (ท่ายายเผือก) แล้วเดินอ้อมตรงมา เดินเรียบแม่น้ำเจ้าพระยาจนมาถึงอนุเสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิน และเข้าประตูสามสมอของพระราชวังเดิม

– นั่งเรือด่วน ขึ้นท่าวัดอรุณราชวราราม แล้วเดินอ้อมตรงมาออกทางวัดอรุณเข้าด้านหน้ากองบัญชากองทัพเรือทางเดียวเนื่องจาก สถานการณ์โควิด ปีนี้งดเข้าประตูด้านข้างวัดอรุณ

– รถยนต์สวนตัว สามารถนำรถเข้ามาจอดได้ภายในพระราชวังเดิมกองบัญชาการกองทัพเรือ เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ หากเป็นวันทำการไม่สะดวก เพราะมีรถราชการจอดเต็มพื้นที่ ต้องไปหาที่จอดรถรอบนอก บริเวณวัดโมลีโลกยาราม วัดหงส์รัตนาราม และวัดเครือวัลย์ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ inbox เฟซบุ๊ก มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม หรือโทรศัพท์ 0 2475 4117, และ 0 2472 7291