วันนี้ – 28 ธ.ค.2562 กองทัพเรือ เปิด “พระราชวังเดิม” ให้เข้าสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ภายในศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระราชวังเดิม

มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานภายในพระราชวังเดิม ร่วมกับกองบัญชาการกองทัพเรือ เปิดพระราชวังเดิม ให้ประชาชนเข้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ และพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และชมโบราณสถานในพระราชวังเดิมกรุงธนบุรี ตั้งแต่วันที่ 14 – 28 ธันวาคม 2562 ณ พระราชวังเดิม กองบัญชาการกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

ไม่ต้องขออนุญาตล่วงหน้าและเข้าชมฟรี ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30 น

เข้าออกได้ 2 ทาง โดยไม่ต้องแลกบัตรผ่านเข้าออก เข้าด้านหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ และประตูด้านข้างกำแพงวัดอรุณฯ วันธรรมดาไม่สะดวกนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาจอดภายในพระราชวังเดิม
เนื่องจากมีรถยนตร์ข้าราชการจอดเต็มบริเวณพื้นที่ ในส่วนวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ สามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาจอดภายในกองบัญชาการกองทัพเรือได้

หมายเหตุ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอยู่ภายในพระราชวังเดิม โดยที่ท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นจนถึง 16.00 น จะเชิญออก ถ้าท่านมาเวลา 15.20 เกือบสามโมงครึ่งแล้วจะไม่อนุญาตเข้าบริเวณพระราชวังเดิม กองทัพเรือ (ในส่วนของชาวต่างชาติขออนุญาตให้คนไทยพาเยี่ยมชม หรือมีไกด์นำพามาด้วยถึงอนุญาตเข้าเยี่ยมชมได้ ไม่อนุญาตชาวต่างชาติมาเพียงลำพังเพียงคนเดียว เนื่องจากเป็นสถานที่ราชการ มีกฎระเบียบข้อบังคับต้องปฏิบัติตามกฎทางกองทัพเรือว่างไว้ ต้องกราบขออภัย ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย)

พระบรมรูป “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” ภายในศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระราชวังเดิม ธนบุรี

โบราณสถานในพระราชวังเดิม ประกอบด้วย ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, ท้องพระโรงกรุงธนบุรี, ตำหนักเก๋งคู่ และตำหนักพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยปกติการเยี่ยมชมจะต้องเข้าเที่ยวชมเป็นหมู่คณะ และทำหนังสือขออนุญาตล่วงหน้า 1 -2 สัปดาห์ มีค่าธรรมเนียมบำรุงโบราณสถานภายในพระราชวังเดิม ผู้ใหญ่ท่านละ 100.- บาท เด็กท่านละ 50.- บาท แต่งานนี้มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ และพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พร้อมทั้งเยี่ยมชมโบราณสถานในพระราชวังเดิม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

รายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมฟรีระหว่างวันที่ 14-28 ธันวาคม 2562 สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม หรือโทรศัพท์ 0 2475 4117, และ 0 2472 7291