“จารึกบัญญัติ 10 ประการ” ที่เก่าสุดที่เคยพบ ถูกขายด้วยราคา 30 ล้านบาท

โมเสสทำลายแผ่นจารึกกฎหมายของชาวยิว (ภาพโดย Gustave Doré)

แผ่นศิลาจารึกบัญญัติ 10 ประการที่สมบูรณ์และเก่าแก่ที่สุดที่เคยพบมา และถูกบรรยายว่าเป็น “สมบัติประจำชาติ” ของอิสราเอลได้ถูกประมูลขายไปด้วยมูลค่า 850,000 ดอลลาร์ (ราว 30 ล้านบาท) โดย Heritage Auction ผู้ให้บริการด้านการประมูลของโบราณในสหรัฐฯ

ทั้งนี้จากรายงานข่าวของเอพี (เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2016) ว่า ศิลาจารึกแผ่นนี้คาดว่าจะถูกสร้างขึ้นในช่วง ค.ศ. 300-830 รูปทรงเกือบเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีขนาดราว 63.5×57 เซนติเมตร มีข้อความจารึกทั้งสิ้น 20 บรรทัด ใช้ตัวอักษรฮิบรูโบราณเขียนด้วยสำนวนภาษาแบบซามาริทัน (Samaritan)

ศิลาจารึกบัญญัติ 10 ประการที่ถูกประมูลไปด้วยราคา 30 ล้านบาท (ภาพโดย Heritage Auctions)
ศิลาจารึกบัญญัติ 10 ประการที่ถูกประมูลไปด้วยราคา 30 ล้านบาท (ภาพโดย Heritage Auctions)

เดวิด ไมเคิลส์ ผอ.ด้านเหรียญและวัตถุโบราณของ Heritage Auction กล่าวว่า จารึกดังกล่าวน่าจะถูกตั้งไว้บริเวณทางเข้าวิหารแห่งหนึ่งของชาวยิวซึ่งถูกทำลายโดยชาวโรมันระหว่าง ค.ศ. 400-600 หรืออาจจะถูกทำลายโดยนักรบครูเสดในช่วงศตวรรษที่ 11

แม้ว่า แผ่นจารึกดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนมือจากพิพิธภัณฑ์ Living Torah Musuem แต่มันก็จะไม่ถูกปิดกั้นจากสาธารณชน เนื่องจากเมื่อครั้งที่จารึกถูกส่งออกไปยังสหรัฐฯ ในปี 2005 สำนักงานโบราณคดีแห่งอิสราเอลตั้งเงื่อนไขว่า มันจะต้องถูกจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์สาธารณะเท่านั้น ผู้ที่ประมูลชนะในครั้งนี้ (ซึ่งไม่ต้องการจะเปิดเผยตัว) จึงต้องยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวด้วย


เผยแพร่ครั้งแรกในระบบออนไลน์ เมื่อ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559