ครบรอบ 5 ปี นิตยสาร Elite Plus ระดมทุนมอบ UNESCO

(จากซ้าย) อาทร เตชะธาดา กรรมการผู้จัดการ สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น, Shigeru Aoyagi ผู้อำนวยการยูเนสโก ประจำกรุงเทพมหานคร , กอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง, ชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ที่ห้องบอลรูม โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซค์ นิตยสาร Elite Plus โดยบริษัท อีลีท ครีเอทีฟ จำกัด ในเครือของสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จัดงานฉลองครบรอบ 5 ปี นอกจากเป็นการฉลองความสำเร็จของนิตยสารที่มีผลประกอบการเป็นบวกในทุกปีแล้ว ยังเป็นการระดมทุนการกุศลเพื่อมอบให้กับองค์การยูเนสโก(UNESCO)  หรือ องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) ได้นำไปใช้ในการดำเนินงานขององค์กร ในงานนี้ยังได้เชิญ ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง มากล่าวปาฐกถา หัวข้อ “อนาคตเศรษฐกิจไทยในทศวรรษหน้า” อีกด้วย