วาระสุดท้ายของ “วิหารทำมือ”

ผู้อพยพประกอบพิธีในวิหารชั่วคราวเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2016 (AFP PHOTO / PHILIPPE HUGUEN)

เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (30 ตุลาคม) ผู้อพยพชาวคริสต์จากแอฟริกาได้ร่วมกันประกอบพิธีทางศาสนาเป็นครั้งสุดท้ายในวิหารชั่วคราวที่พวกเขาทำขึ้นจากวัสดุง่ายๆ ที่หาได้ในค่ายผู้อพยพในเมืองคาเลส์ (Calais) ประเทศฝรั่งเศส หลังรัฐบาลฝรั่งเศสเร่งรื้อถอนค่ายผู้อพยพแห่งนี้ในเสร็จสิ้นโดยเร็ว

โบสถ์แห่งนี้เป็นหนึ่งในอาคารทำมือที่มีอีกหลายอาคารในค่ายผู้อพยพ ทั้งโรงเรียน มัสยิด และร้านค้า แสดงถึงแรงใจของผู้อพยพในการใช้ชีวิตท่ามกลางความยากลำบาก

ผู้อพยพสวดภาวนาในบริเวณวิหารชั่วคราว เมื่อ 30 ตุลาคม 2016 (AFP PHOTO / PHILIPPE HUGUEN)
ผู้อพยพสวดภาวนาในบริเวณวิหารชั่วคราว เมื่อ 30 ตุลาคม 2016 (AFP PHOTO / PHILIPPE HUGUEN)

ปัจจุบัน รัฐบาลฝรั่งเศสได้ย้ายผู้อพยพที่เคยมีมากที่สุดถึง 10,000 คน จากค่ายแห่งนี้ซึ่งมีสภาพไม่ต่างไปจากสลัม ไปยังพื้นที่อื่นๆ ทั่วฝรั่งเศสจนเกือบหมดแล้ว ขณะเดียวกัน พวกเขาก็เรียกร้องให้อังกฤษช่วยรับผู้อพยพบางส่วนไปดูแลด้วย

ทั้งนี้ ผู้อพยพที่เดินทางมายังคาเลส์ส่วนใหญ่เป็นผู้อพยพจากแอฟริกาและตะวันออกกลางที่หวังจะเดินทางต่อไปยังอังกฤษ ส่วนการจัดการรื้อถอนค่ายผู้อพยพให้เรียบร้อยนั้น เอพีกล่าวว่า น่าจะสามารถเสร็จสิ้นได้ภายในวันนี้ (31 ตุลาคม)