เผยภาพ “ประติมากรรมดินเผารูปอสูร” สมัยทวารวดี กรมศิลปากรขุดพบที่นครปฐม

วันนี้ (28 สิงหาคม พ.ศ. 2562) เพจกลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร โพสต์ภาพ “ประติมากรรมดินเผารูปอสูร” สมัยทวารวดี ที่ได้จากการขุดศึกษาโบราณสถานวัดพระงาม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครปฐม โดยการดำเนินงานของ สำนักศิลปากรที่ ๒ สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยปัจจุบันประติมากรรมดินเผารูปอสูรอยู่ระหว่างการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบศิลปกรรม

ประติมากรรมรูปอสูร สมัยทวารวดี วัดพระงาม จังหวัดนครปฐม
ประติมากรรมรูปอสูร สมัยทวารวดี (ด้านหลัง) วัดพระงาม จังหวัดนครปฐม
ชิ้นส่วนบั้นเอว ประติมากรรมรูปอสูร สมัยทวารวดี วัดพระงาม จังหวัดนครปฐม
การขุดศึกษาโบราณสถาน วัดพระงาม จังหวัดนครปฐม

การขุดศึกษาโบราณสถาน วัดพระงาม จังหวัดนครปฐม

ขอบคุณข้อมูลและภาพจากเพจ : กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร