สามแพร่ง ชื่อจากพระราชโอรส รัชกาลที่ 4

Checkin ถิ่นสยาม ตอน สามแพร่ง ชื่อจากพระราชโอรส รัชกาลที่ 4 ออกอากาศวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2559

แพร่งภูธร แพร่งนรา แพร่งสรรพศาสตร์ หรือที่เราเรียกรวมกันว่าสามแพร่ง ย่านเก่าแก่ในเมืองหลวงของพวกเรา

ชื่อแพร่งต่างๆ มาจากพระนามของพระราชโอรสในสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สามพระองค์ คือ กรมหมื่นภูธเรศธํารงศักดิ์ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ และกรมหลวงสรรพศาสตร์ศุภกิจ

สัญลักษณ์หนึ่งที่ทำให้เรารู้ว่ามาถูกที่แน่นอน ก็คือซุ้มประตูวังกรมหลวงสรรพศาสตร์ศุภกิจ ส่วนตัววังไม่มีแล้วเพราะถูกเพลิงไหม้ไปในปี 2510


Checkin ถิ่นสยาม รายการที่จะนำท่านไป ค้นพบสิ่งใหม่และอยู่กับสิ่งเก่าอย่างลงตัว

ออกอากาศทุกวันทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7