พิพิธภัณฑ์ดังในสหรัฐฯจัด “วัดพระธรรมกาย” ติด 6 วัดงดงามในไทยร่วมกับวัดโพธิ์

เว็บไซต์ภายใต้การดูแลของพิพิธภัณฑ์สมิธโซเนียน พิพิธภัณฑ์ชื่อดังในสหรัฐอเมริกาเผยแพร่เนื้อหา 6 วัดที่งดงามในประเทศไทย มีวัดชื่อดังติดอันดับมากมาย โดยหนึ่งใน 6 มีชื่อวัดพระธรรมกายรวมอยู่ด้วย

บทความ Six of Thailand’s Most Magnificent Temples ในเว็บไซต์ smithsonianmag.com เผยแพร่เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ตามเวลาท้องถิ่น ระบุว่าเขียนโดย Jennifer Nalewicki คอลัมนิสต์จากบรู๊คลิน ที่เคยมีผลงานเผยแพร่ในสื่อชื่อดังของสหรัฐอเมริกามากมาย

เนื้อหาในบทความเอ่ยถึงความสวยงามของวัดจำนวนมากในประเทศไทย พร้อมยกตัวอย่างวัดที่มีโครงสร้างที่สวยงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์จากวัดร่องขุ่น ในจังหวัดเชียงรายที่โด่งดัง ไปจนถึงวัดอื่นๆ ที่สวยงามอีกหลายสิบแห่งแต่อาจเป็นที่รู้จักในวงกว้างน้อยกว่า แต่ไม่ว่าจะเป็นวัดไหนก็ตาม ผู้เข้าชมไม่จำเป็นต้องนับถือพุทธศาสนาก็สามารถรับรู้ความสวยงาม และสัมผัสบรรยากาศอันเงียบสงบและความสันโดษได้

ในบรรดาวัดที่สวยงามในไทย ผู้เขียนบทความยกตัวอย่าง 6 วัดที่งดงาม ได้แก่

วัดร่องขุ่น เริ่มสร้างมาตั้งแต่ค.ศ. 1997 วัดสีขาวในเชียงราย ทางตอนเหนือของไทยยังคงมีต่อเติมเสริมแต่งอย่างต่อเนื่องโดยฝีมือออกแบบของเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ บทความบรรยายว่า สิ่งก่อสร้างแต่ละจุดมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของตัวเอง บทความยังเอ่ยถึงจุดที่น่าสนใจนอกเหนือจากนั้นยังรวมถึงห้องสุขาด้วย

วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดเก่าแก่ที่ปัจจุบันตั้งอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความเป็นมายาวนาน หลังเสียกรุงศรีอยุธยา เมื่อ พ.ศ. 2310 วัดพระศรีสรรเพชญ์ พระอารามหลวงในเขตของพระราชวังกลายเป็นวัดร้างไปพร้อมกับการล่มสลายของอาณาจักร แม้สิ่งของสำคัญภายในจะเสียหาย แต่ยังเหลือโครงสร้างเดิมอยู่ อย่างไรก็ตาม เมื่อเวลาผ่านไป ศาสนสถานในวัดพระศรีสรรเพชญ์ถูกปล่อยให้เสื่อมโทรม เต็มไปด้วยวัชพืช ไม่ได้รับการเหลียวแลรักษาเท่าที่ควร

มีข้อมูลบันทึกไว้ว่า เมื่อ พ.ศ. 2499 สมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีการบูรณะพระเจดีย์ทั้ง 3 องค์ภายในวัดพระศรีสรรเพชญ์ โดยวิธีฉาบปูนใหม่ทั้งองค์ จึงเป็นที่มาของพระเจดีย์ “ขาวโพลน” ขัดหูขัดตาคนในสมัยนั้นอยู่มาก

ขณะที่ในบทความบรรยายถึงความเป็นมาที่เก่าแก่ของวัดและถือเป็นวัดไม่กี่แห่งที่อยู่ในขอบเขต (พื้นที่ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร) ที่ได้รับบรรจุเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของยูเนสโก

วัดโพธิ์ (วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร) เรียกได้ว่าเป็นวัดที่เป็นที่รู้จักในหมู่ชาวต่างชาติมากที่สุดก็ว่าได้ ชาวต่างชาติรู้จักวัดสำคัญแห่งนี้จากพระพุทธไสยาสที่มีขนาดใหญ่ ยาวกว่า 150 ฟุต

วัดป่ามหาเจดีย์แก้ว ในอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ มีชื่อเสียงจากการก่อสร้างโดยใช้วัสดุเป็นขวดเปล่าไม่ต่ำกว่า 1.5 ล้านขวด ข้อมูลในบทความระบุว่า เริ่มสร้างตั้งแต่พ.ศ. 2527

วัดจันทาราม (วัดท่าซุง) ที่จังหวัดอุทัยธานี มีชื่อเสียงจากพระมหาวิหารแก้ว ภายในวิหารปิดด้วยกระจกใสเกือบทั้งหมด และประดิษฐานพระประธาน (ทรงพุทธชินราช)

วัดพระธรรมกาย ในบทความบรรยายโดยอ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์มูลนิธิธรรมกายว่า ก่อนหน้าการก่อสร้าง พื้นที่วัดเดิมทีเป็นทุ่ง แต่ตอนนี้กลายเป็นหนึ่งในพื้นที่วัดที่กว้างใหญ่ที่สุดในประเทศ อาคารที่คนทั่วไปรู้จักกันคือมหาธรรมกายเจดีย์ ซึ่งมีรูปทรงเป็นโดม

อย่างไรก็ตาม บทความไม่ได้เอ่ยถึงความเคลื่อนไหวของวัดและเสียงวิจารณ์ต่อวัดตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา