นักท่องเที่ยวแห่ชมปรากฏการณ์ “อาทิตย์ส่องรูปปั้นรามเสสที่ 2” ที่เกิดแค่ปีละสองครั้ง

นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าชมปรากฏการณ์ในวิหารอาบูซิมเบลเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2016 (AFP PHOTO / MOHAMED EL-SHAHED)

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวจำนวนมากได้เดินทางไปยังวิหารอาบูซิมเบล (Abu Simbel) ฝั่งตะวันตกของทะเลสาบนัสเซอร์ทางตอนใต้ของอียิปต์ เพื่อชมปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ส่องแสงอาบรูปปั้นที่ประดิษฐานในวิหารแห่งนี้

ปรากฏการณ์ดังกล่าว เกิดขึ้นเพียงปีละสองครั้ง ในวันสำคัญของฟาโรห์รามเสสที่ 2 (Ramses II) คือวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ที่พระองค์ขึ้นครองราชย์ และวันที่ 22 ตุลาคม อันเป็นวันประสูติของพระองค์

เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงร่วมสังเกตการณ์ในวิหารอาบูซิมเบล, 22 ตุลาคม 2016 (AFP PHOTO / MOHAMED EL-SHAHED)
เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงร่วมสังเกตการณ์ในวิหารอาบูซิมเบล, 22 ตุลาคม 2016 (AFP PHOTO / MOHAMED EL-SHAHED)

คาเลด อัล-อะนานี (Khaled al-Anani) รัฐมนตรีกระทรวงโบราณคดีแห่งอียิปต์ ซึ่งเดินทางมาร่วมชมปรากฏนี้ด้วยได้กล่าวว่า ในวันที่เกิดปรากฏการณ์ แสงอาทิตย์จะส่องเข้าไปในตัววิหาร (ที่ปกติจะมืด) และตกกระทบที่พระเศียรของรูปปั้นฟาโรห์รามเสสที่ 2 ซึ่งประดิษฐานอยู่ร่วมกับรูปปั้นเทพอามุน-รา (Amun-Ra, ราชันแห่งเทพทั้งปวง) ราฮารักตี (Ra Harakhte, เทพที่มีส่วนผสมของเทพฮอรัสและเทพราเข้าด้วยกัน) และเทพพิตาห์ (Ptah, เทพแห่งสถาปัตยกรรมและงานฝีมือ)

ภายในวิหารที่ประดิษฐานรูปปั้นฟาโรห์รามเสสที่ 2 ร่วมกับเทพเจ้าอีก 3 องค์ (AFP PHOTO / MOHAMED EL-SHAHED)
ภายในวิหารที่ประดิษฐานรูปปั้นฟาโรห์รามเสสที่ 2 ร่วมกับเทพเจ้าอีก 3 องค์ (AFP PHOTO / MOHAMED EL-SHAHED)

อะนานี กล่าวว่า ปรากฏการณ์ดังกล่าวที่มีมานานกว่า 3,300 ปีเป็นสิ่งพิเศษที่เกิดจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของชาวอียิปต์โบราณ โดยเฉพาะความรู้ด้านดาราศาสตร์ ประติมากรรม วิศวกรรมและการวางแผน ซึ่งปรากฏในอาคารอีกหลายแห่งที่พวกเขาสร้างขึ้น

ทั้งนี้ ที่ตั้งของวิหารอาบูซิมเบลในปัจจุบันไม่ใช่ที่ตั้งวิหารมาแต่เดิม แต่ถูกเคลื่อนย้ายออกมาในปี 1968 เพื่อเลี่ยงการถูกน้ำท่วม หลังอียิปต์ก่อสร้างเขื่อนเพื่อสนองความต้องการพลังงานไฟฟ้ามากขึ้น


อ้างอิง: “Ramses II statue illuminated in Abu Simbel sun-alignment”. Egypt Independent. <http://www.egyptindependent.com/news/ramses-ii-statue-illuminated-abu-simbel-sun-alignment>