กัมพูชาประกาศ ภาคการท่องเที่ยวยังต้องการแรงงานเพิ่มเติมกว่า 2 แสนตำแหน่ง

นักท่องเที่ยวถ่ายภาพนักแสดง “ละโคนโขล” (Lakhon Khol) ในปราสาทนครวัด เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2015, AFP PHOTO / TANG CHHIN SOTHY

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคมที่ผ่านมา กระทรวงการท่องเที่ยวแห่งกัมพูชาได้ออกมากล่าวว่า ขณะนี้กัมพูชาต้องการแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญในภาคการท่องเที่ยวอีกว่า 2 แสนตำแหน่งเพื่อเติมเต็มเป้าหมายซึ่งตั้งไว้ว่าจะต้องมีนักท่องเที่ยวต่างชาติปีละ 7 ล้านคนภายในปี 2020

“ในการเตรียมรับมือกับเป้าหมายที่จะให้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาปีละ 7 ล้านคนภายในปี 2020 นี้ ทางกระทรวงฯ เชื่อว่า ภาคการท่องเที่ยวยังต้องการผู้ชำนาญการอีกกว่า 2 แสนตำแหน่ง” Try Chhiv รองอธิบดีกระทรวงการท่องเที่ยวกล่าว “ขณะนี้เรายังขาดแคลนแรงงานมีฝีมือและทรัพยากรอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว”

ปัจจุบัน แรงงานภาคการท่องเที่ยวของกัมพูชามีอยู่ราว 6.2 แสนคน ขณะที่ตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติเมื่อปีที่แล้วอยู่ที่ 4.8 ล้านคน

เพื่อให้ได้ตามเป้าหมาย ทางกระทรวงฯ ได้พัฒนาแผนที่จะสนับสนุนการฝึกฝนทางวิชาชีพในภาคธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว ซึ่งจะให้การสอนทักษะทางวิชาชีพ 32 ด้าน ในศูนย์ฝึกวิชาชีพ 12 แห่ง Chhiv กล่าว ทั้งนี้จากรายงานของ Phnompenh Post

ด้านLuu Meng ประธานร่วมกลุ่มความร่วมมือภาครัฐและเอกชนด้านการท่องเที่ยวกล่าวรับกับนโยบายรัฐบาลในทำนองเดียวกันว่า “เรายังขาดแคลนทั้งในด้านทักษะและทรัพยากรอีกมากที่จะมารองรับความต้องการของนักท่องเที่ยวได้อย่างเพียงพอ” ก่อนเสริมว่า “ผมคิดว่า เราน่าจะต้องกระตุ้นให้สถานศึกษาลงทุนในการการฝึกสอนอย่างเหมาะสม ด้วยเฉพาะด้านทักษะทางภาษา”