สำนักการสังคีต กรมศิลปากร จัด “พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย และดนตรีไทย” ประจำปี 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน ที่ผ่านมา เวลา 09.00 น. นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย และดนตรีไทย สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ประจำปี 2562 ณ โรงละครแห่งชาติ โดยมีนายปกรณ์ พรพิสุทธิ์ เป็นผู้ประกอบพิธีพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย นายเอนก อาจมังกร ผู้อำนวยสำนักการสังคีต เป็นผู้ประกอบพิธีไหว้ครูดนตรีไทย ทั้งนี้มีข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมศิลปากร บุคคลทั่วไป ด้านนาฏศิลป์ และดนตรีไทย ร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

นายเอนก อาจมังกร ผู้อำนวยสำนักการสังคีต ผู้ประกอบพิธีไหว้ครูดนตรีไทย

นายปกรณ์ พรพิสุทธิ์ ผู้ประกอบพิธีพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย

ขอบคุณข้อมูลและภาพจากเพจ: กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร