ชมภาพซ้อมใหญ่มหรสพสมโภชฯ ก่อนชมการแสดงจริงเย็นวันนี้ ณ ท้องสนามหลวง

งานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จัดแสดงระหว่างวันที่ 22-28 พฤษภาคม 2562

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมศิลปากร เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.00 น. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร และผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมรับชมการซ้อมการแสดงรำถวายพระพร ชุด อาศิรวาททวยราษฎร์น้อมเกล้าฯ ถวายจอมราชัน” และการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด พระบารมีเกริกฟ้ารามาวตาร ในงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

จากนาฏศิลปิน สำนักการสังคีต กรมศิลปากร นักเรียน – นักศึกษา จากวิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยด้วยนักแสดงจากโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ และนักแสดงจากโขนมูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง ณ เวทีกลาง ท้องสนามหลวง ซึ่งจะแสดงระหว่างวันที่ 22-28 พฤษภาคม 2562

ขอบคุณข้อมูลและภาพจากเพจ: กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร